Przedawnienie i zwyczaj będą służyć obywatelom

W projekcie ustawy prawo ogólne prawa
administracyjnego przewidziano wycofanie się organu z własnych
błędów, zwyczaj oraz instytucję przedawnienia.

„Gminy zadecydują o sprzedaży mieszkań”

Trzy pytania do… PIOTRA STYCZNIA, wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za system prawny mieszkaniowe – resort Infrastruktury
zapowiadało, że mieszkańcy TBS-ów będą mogli wykupić swoje
mieszkania na własność. Czy takie…

Lokale z TBS-u na własność

Właściciele TBS-ów zdecydują o sprzedaży mieszkań ze swoich
zasobów.
Wykup będzie możliwy zaledwie Platforma Obywatelska zwrocie pomocy udzielonej przez
państwo.
Nabytego lokalu nie można będzie sprzedać przed upływem…

Komentarz GP: Czują się oszukani

TBS-y miały być lekarstwem na sytuację mieszkaniową osób, które są za biedne, żeby kupić własne M, i
za bogate, żeby starać się o dom komunalne. Ceną miał
być brak możliwości wykupienia takiego mieszkania.

Jak rozwijać turystykę i zwiększyć inwestycje

Samorząd powinien się promować, zwłaszcza jeśli
ma silne argumenty, które tworzą atrakcyjną ofertę – dla
inwestorów, dla turystów, dla każdego, z kim chciałby ów
samorząd współpracować, w tym również z innymi…

Zmiana nazw ulic i obowiązki gmin

Nadawanie nazw ulicom w gminach miejskich
nie jest przywilejem, lecz obowiązkiem gmin. Uchwała rady
gminy w sprawie nadania nazwy ulicy ma charakter aktu
ogólnego i jest zaliczana do przepisów gminnych.

Zadania i obowiązki gminy w postępowaniu karnym

Gminy oraz inne jednostki samorządu
terytorialnego mogą w postępowaniu karnym uzyskać status
pokrzywdzonego. Jako motyw cywilny gmina w procesie karnym może
również dochodzić roszczeń majątkowych wynikających
bezpośrednio…

Odpowiedzialność samorządowców za korupcję

Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej
zatrudniony samorządowy może ponieść karę nawet do 12 lat
pozbawienia wolności. Przestępstwem jest także nadużycie władzy
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub…

„Konieczna jest decentralizacja i wzmocnienie finansów samorządów”

Rozmawiamy z RYSZARDEM GROBELNYM, prezesem Związku Miast Polskich i PIOTREM USZOKIEM, prezesem Unii Metropolii Polskich – W pierwszej kolejności należy uchylić absurdalne i biurokratyczne prawo, m.in. dotyczące pomocy społecznej….

Strona 2 975 z 2 975« Pierwsza...2 9712 9722 9732 9742 975