Tag » Krajowego Mechanizmu Prewencji

RPO: Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach

Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach – uważa Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dziś podsumowano 12 miesięcy działania Krajowego Mechanizmu
Prewencji. Zdaniem Ireny Lipowicz, zostawienie dziecka przy matce może pozytywnie wpłynąć na…

RPO: Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach

Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach – uważa Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dziś podsumowano 12 miesięcy działania Krajowego Mechanizmu
Prewencji. Zdaniem Ireny Lipowicz, zostawienie dziecka przy matce może pozytywnie wpłynąć na…

RPO: Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach

Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach – uważa Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dziś podsumowano 12 miesięcy działania Krajowego Mechanizmu
Prewencji. Zdaniem Ireny Lipowicz, zostawienie dziecka przy matce może pozytywnie wpłynąć na…

RPO: Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach

Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach – uważa Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dziś podsumowano 12 miesięcy działania Krajowego Mechanizmu
Prewencji. Zdaniem Ireny Lipowicz, zostawienie dziecka przy matce może pozytywnie wpłynąć na…

RPO: Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach

Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach – uważa Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dziś podsumowano 12 miesięcy działania Krajowego Mechanizmu
Prewencji. Zdaniem Ireny Lipowicz, zostawienie dziecka przy matce może pozytywnie wpłynąć na…

RPO: Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach

Trzeba pomóc nieletnim matkom w poprawczakach – uważa Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dziś podsumowano 12 miesięcy działania Krajowego Mechanizmu
Prewencji. Zdaniem Ireny Lipowicz, zostawienie dziecka przy matce może pozytywnie wpłynąć na…

Strona 1 z 11