Tag » Rzecznik Praw

Sabina Zalewska wycofała swoją kandydaturę na Rzecznika Praw Dziecka

Sabina Lucyna Zalewska przesłała w środę wieczorem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pismo, w którym wycofuje swoją zgodę na kandydowanie na stanowisko Rzecznik Praw Dziecka – przekazały Polska Agencja Prasowa źródła w poniekąd i…

RPD: Szkoły powinny uwzględniać specjalne potrzeby żywieniowe uczniów

Szkoły powinny zagwarantować uczniom możliwość spożywania posiłków uwzględniających ich specjalne potrzeby żywieniowe – ocenił Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do szefowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podkreślił też konieczność…

MF: Rzecznik Praw Podatnika będzie powołany na mocy oddzielnej ustawy

Instytucję Rzecznika Praw Podatnika, którego zadaniem będzie pomaganie obywatelom w sprawach podatkowych, zdefiniuje oddzielna zarządzenie – mówi Polska Agencja Prasowa dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwo Finansów Filip…

MF: projekt Ordynacji podatkowej kładzie nacisk na unikanie sporów, m.in. dzięki mediacjom

Mediacje – przewidziane w projekcie Ordynacji podatkowej – mają pomagać w zapobieganiu sporom podatkowym lub rozwiązywaniu ich na bardzo wczesnym etapie; procedurę mediacyjną będzie mógł prowadzić m.in. Rzecznik Praw Podatnika – mówi…

Projekt nowej Ordynacji podatkowej. MF stawia na mediacje

Mediacje – przewidziane w projekcie Ordynacji podatkowej – mają pomagać w zapobieganiu sporom podatkowym lub rozwiązywaniu ich na bardzo wczesnym etapie; procedurę mediacyjną będzie mógł prowadzić m.in. Rzecznik Praw Podatnika – mówi…

RPD: Szczególna pomoc należy się wszystkim niepełnosprawnym dzieciom

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ustawie o wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością.

RPD pyta MZ o dziecięcą psychiatrię. „Sytuacja dramatycznie niekorzystna”

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie stanowiska dot. dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Jego zdaniem sytuacja jest…

RPD o problemie wszawicy w przedszkolach i szkołach

Rzecznik Praw Dziecka w liście skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli zwrócił uwagę na powracający dylemat wszawicy w jednostkach systemu oświaty. Jego zdaniem, potrzebne jest podjęcie w tym zakresie działań profilaktycznych i…

Uwaga kierowcy! TK ogłosił wyrok w sprawie obowiązkowej wymiany prawa jazdy

Kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy, gdy konieczność taka wynika z niezależnych odkąd niego działań władz samorządowych – orzekł jednogłośnie TK z wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

RPD pisze do MEN w sprawie przeciążenia siódmoklasistów

O rozważenie zmian systemowych i zwrócenie uwagi na dylemat uczniów klas siódmych przeciążonych pracami domowymi i dźwigających ciężkie tornistry zwrócił się do szefowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Rzecznik Praw…

Strona 1 z 3312345...Ostatnia »