Zielone światło dla reformy. Powstanie rejestr pieczy zastępczej

Powstanie rejestr pieczy zastępczej, który ma ułatwiać i
przyspieszać poszukiwanie wolnych miejsc w rodzinach zastępczych dla
dzieci pozbawionych właściwej opieki.

Strona 1 z 11